Znaczenie zieleni w mieście

Znaczenie zieleni w mieście

Nasilenie się procesów urbanizacji, silna rozbudowa terenów miejskich i podmiejskich, niekorzystnie wpływa na środowisko przyrodnicze co pośrednio ma odbicie nie tylko na odbiorze wizualnym ale głównie zdrowotnym danego rejonu. Ludzie coraz częściej szukają ucieczki od zgiełku, spalin i hałasu jakie serwuje nam miasto. Coraz częściej też  widzą, iż posiadanie własnego ogrodu może im w tym pomóc. Należy przy tym pamiętać, aby projektować z uwzględnieniem czynników najcenniejszych – takich jak tradycja i odrębność danego miejsca zaś posadzonym roślinom powinno się zagwarantować odpowiednie warunki rozwoju.

Ogrody prywatne jak i tereny zieleni kształtują w mieście dogodne warunki do zamieszkania, w których człowiek ma możliwość regenerowania sił fizycznych jak i psychicznych. Proporcjonalność pomiędzy masą terenu zabudowanego a masą terenów zieleni powinna być proporcjonalna i stosownie ze sobą powiązana.

Znaczenie zieleni jest wszechstronne. Posiada ona bardzo ważne funkcje w otaczającej nas przestrzeni:

1.biologiczno-zdrowotną:
-zieleń działa uspokajająco4
-produkuje tlen oraz pochłania CO2, H2O, SO2 itp.
-zatrzymuje pyły i kurz
-jonizuje powietrze
-kształtuje mikroklimat osiedla
-stwarza warunki dobrego wypoczynku
-tłumi hałas

2.izolacyjno-ochronną:
-zmniejsza prędkość wiatru
-zasłania obiekty nieestetyczne
-wydziela tereny o specjalnym przeznaczeniu np. place  zabaw

3.przestrzenno-plastyczną:2
-urozmaica przestrzeń
-„zmiękcza” surową kubaturę budynków
-kształtuje interesujące widoki z okien

4.dydaktyczno-wychowawczą:
-umożliwia poznanie konkretnych gatunków roślin
-kształtuje pozytywny stosunek do ochrony środowiska
-uwrażliwia na piękno natury

Na obszarach zurbanizowanych ważne jest więc nie tylko projektowanie nowych terenów zieleni, ale przede wszystkim pielęgnacja i konserwacja już istniejących.

Przyroda to dobro ograniczone i należy o tym pamiętać.

Brak możliwości komentowania