Wycinka drzew

Wycinka drzew

Od 1.01.2017r obowiązuje zmiana do ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach, która mówi, iż właściciele prywatnych posesji mogą usuwać drzewa i krzewy  ze swoich posesji, chyba że związane jest to z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wyjątek stanowią również m.in. drzewa uznane za pomniki przyrody, które nadal wymagają uzyskania zgody. Temat ogółem dyskusyjny. Najważniejsze to zachowanie zdrowego rozsądku w korzystaniu z w.w.możliwości. Warto też nadmienić, iż kwestie budzące tyle kontrowersji mają zostać w niedługim czasie poprawione.

Zdjęcia z wycinki drzew na terenach należących do osób prywatnych.

wycinka (40)

wycinka (59)

wycinka (23)

 

 

 

 

 

 

 

wycinka (83)

wycinka (79)

 

 

 

 

wycinka (96)

Pocięcie drewna z przeznaczeniem na opał do kominka oraz ułożenie warstwami zapewniającymi optymalne suszenie, dzięki odpowiedniej cyrkulacji powietrza.

(na zdjęciu drewno akacjowe)

 

 

 

wycinka (76)

wycinka (49)

wycinka (26)

Brak możliwości komentowania