Koszenie trawnika

Koszenie trawnika Koszenie jest bardzo ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym trawników. Regularne i w miarę częste koszenie (najlepiej raz w tygodniu) wpływa na krzewienie się, prawidłowy wzrost trawy oraz jej ogólną kondycję a co za tym idzie i wygląd. Regularność jest ważna z uwagi na reakcję trawy na powyższy zabieg. Przy koszeniu w myśl zasady ‚rzadko…

Kontynuuj czytanie…