Park Zachodni – analiza historyczno-przyrodnicza

Park Zachodni (Bebelpark/Westpark po 1933r.)   

– las cmentarny / los cmentarzy –

 • Park Zachodni zlokalizowany jest pomiędzy ul.Lotniczą i Pilczycką oraz Popowicką i Milenijną
 • utworzony m.in. na terenach dawnych cmentarzy: cmentarza komunalnego (Coseler Friedhof) oraz katolickiego cmentarza parafii św.Mikołaja (Friedhof St. Nikolai) . Zachowany został jedynie cmentarz żydowski, przylegający do parku od strony  zachodniej (w 1983r wpisany  do rejestru zabytków)
 • zaprojektowany przez Hugo Richtera – wrocławskiego ogrodnika, którego znamy już z projektu Parku Południowego. Powstawał w latach 1905-1910. Zgodnie z projektem, park otaczał wszystkie trzy nekropolie. Niestety podczas II wojny światowej cmentarz komunalny uległ dużym zniszczeniom i w 1967r postanowiono go zlikwidować w myśl odniemczania terenów miasta. Pozyskane zaś w ten sposób tereny wykorzystano do poszerzenia terenów parku. To samo zrobiono z cmentarzem katolickim. Jednym ze świadków tych wydarzeń jest secesyjna rzeźba anioła na postumencie z inskrypcją „Auch der Schmerz ist Gottes Bote” (co oznacza Również cierpienie jest posłańcem Boga”). Pozostałe obiekty z tego okresu to: dawna fontanna cmentarna  (wykorzystywana dziś jako kwietnik), kościół św.Jadwigi (rozbudowany w latach 80-tych a służący dawniej jako kaplica cmentarna),  nieliczne (ale jednak) płyty nagrobne, które w pośpiechu całego przedsięwzięcia nie zostały usunięte (jest to np.płyta nagrobna Charlotte Lenke czy Heinricha), powrastane w drzewa krzyże nagrobne oraz wyrośnięte cisy, żywotniki i cyprysiki

 • w pierwotnym założeniu park miał łączyć w sobie funkcje krajobrazowe, urbanistyczne i komunikacyjne. W 1928r przy okazji rozbudowy, pojawiły się ścieżki rowerowe oraz place zabaw dla dzieci, dzięki czemu przybrał on charakter sportowo-rekreacyjny

 • park o pow.72 ha (do okresu międzywojennego powierzchnia parku wynosiła 50 ha, po tym okresie wzrosła do 75 ha)

 1. Park Zachodni – plan z 1933r.

2. Park Zachodni (Prt sc SIP Wrocławski)

 • nie daleko cmentarza żydowskiego znajduje się schron piechoty (Infanterie Raum I.R.-10) wybudowany w latach 1895-1896. Wykorzystywany był podczas I i II wojny światowej pełniąc również funkcję magazynową. Obiekt cenny chociażby pod względem historycznym, niestety pozostawiony jest bez opieki i z roku na rok niszczeje coraz bardziej.
 • ul.Pałucka była kiedyś główną drogą dojazdową do Kozanowa. Aktualnie jest to ślepa uliczka kończąca się tuż przed ul.Pilczycką
 • z Parku Zachodniego do Parku Popowickiego można przejść Groblą Kozanowską

 • na terenie parku znajduje się kompleks rekreacyjno-sportowy ‚Orbita’, który powstał tu w latach 80-tych
 • ślady zasypanych starorzeczy Odry, można znaleźć w północnej części parku. Aktualnie tworzą one polany parkowe

 • idąc równolegle do ulicy Trzebowiańskiej w kierunku Grobli Kozanowskiej, mamy przyjemność spacerować wzdłuż alejowych nasadzeń dębów.  Mamy tu do czynienia z okazałym starodrzewiem. Niestety stan zdrowotny drzew nie jest dobry.

 • główne nasadzenia drzew i krzewów oraz układy ścieżek z projektu Hugo Richtera zostały zachowane

 • dominujące gatunki drzew: dąb, grab, klon, robinie akacjowe, kasztanowce, brzozy
 • powtarzające się gatunki krzewów: bez czarny, kalina koralowa, dzika róża
 • podszyt: bratek polny, konwalia majowa, pokrzywa zwyczajna, prawoślaz lekarski, hyzop lekarski, jasnota plamista
 • liczne stanowiska bluszczu pospolitego

 

 

 

 

 

 

 

 • w 2012r z okazji EURO na skrzyżowaniu ul.Milenijnej i Lotniczej stanęła ponad 2m piłka. Skwerek zaaranżowano w taki sposób aby można było przysiąść na ławce w cieniu (jeszcze niewielkich bo młodych) lip oraz otoczeniu niższej zieleni w skład, której wchodzi m.in.: laurowiśnia, berberys ‚Atropurpurea’, pęcherznica kalinolistna oraz kostrzewa sina. Pod piłką z perspektywy ławki możemy przyglądać się nasadzeniom jednorocznym symbolizującym flagę polską. Co roku nasadzenia są powtarzane: na wiosnę rosną tu białe i czerwone bratki, latem białe i czerwone begonie.

 • aktualna nazwa parku -Park Zachodni- została ustanowiona mocą uchwały dopiero w 1993r.

 

 

Bibliografia:

 1. praca zbiorowa członków Stowarzyszenie Ogrody Dolnośląskie ‚Parki i ogrody Wrocławia’, Wrocław 2009r
 2. praca zbiorowa (Iwona Bińkowska, Elżbieta Szopińska), ‚Leksykon Zieleni Wrocławia’, Wrocław 2013

 

Brak możliwości komentowania