Park Kleciński – analiza historyczno-przyrodnicza

PARK KLECIŃSKI

analiza historyczno-przyrodnicza

Fot.1 Zdjęcie z lotu ptaka (Źródło: https://fotopolska.eu)

 • położony w południowej części Wrocławia w dzielnicy Krzyki. Od północnego-zachodu ograniczony rzeką Ślęzą, od południowego-wschodu ul.Wałbrzyską, od północnego-wschodu ul.Skrajną, od północy al.Karkonoską

 

 

 

 

 

 

 

Fot.2-3 Plan parku z 1933r oraz plan parku z 2018r  (Prt sc SIP Wrocławski)

 • aktualna powierzchnia: około 9ha
 • dawny park przypałacowy Juliusa  Schottländera: wykonany w stylu krajobrazowym i podzielony na dwie części: północną oraz południową. Dominująca nad całością założenia Villa Ehrlich w stylu neorenesansowym, wybudowana w latach: 1878-1882, z prowadzącą doń ozdobną bramą wjazdową zlokalizowaną na rogu ul.Skrajnej i Przyjaźni
 • bramę wykonano z klinkieru oraz piaskowca zachowując spójność stylistyczną z pałacem. Przed elewacją frontową pałacu znajdował się okrągły basen z fontanną. Podczas oblężenia Festung Breslau pałac został zniszczony i około połowy lat pięćdziesiątych rozebrany całkowicie, podczas gdy sama brama stała jeszcze jakiś czas. Aktualnie w miejscu pałacu Schottländera znajduje się boisko do gry w piłkę nożną….gdzie jeszcze całkiem niedawno można było zobaczyć śliczną mozaikę podłogową, jako ślad istnienia w tym miejscu ww rezydencji. Na poniższych zdjęciach widać, iż był to cenny pod wzgl. architektonicznym budynek w tamtym rejonie, jak i dla całego Breslau (a na pewno jego południowej części)

            Fot.4 Letnia rezydencja Juliusa  Schottländera (Źródło: https://fotopolska.eu)

               Fot.5 Letnia rezydencja Juliusa  Schottländera (Źródło: https://fotopolska.eu)

 • Najstarsza część parku, której twórcą był Hermann Ludtke, pochodzi z okresu sprzed budowy pałacu. Kolejne części parku są dziełem ogrodnika przypałacowego Hugo Richtera
 • następcą Hugo Richtera był Albert Bretzel. Wprowadził kilka drobnym zmian na terenie parku.W tym czasie przed pałacem można było podziwiać różnorodne kompozycje kwiatowe, zaś w pobliskich cieplarniach rośliny egzotyczne
 • podczas wojny jak już wiemy pałac z otaczającymi go budowlami został zniszczony. Drzewa zachowały się do dnia dzisiejszego tworząc dzięki temu cenny drzewostan (aktualnie ponad 200 letni) składający się w przeważającej części z roślin liściastych. Najstarsze drzewa rosną głównie wzdłuż ulic otaczających park oraz w grupach przy rzece z dominacją dębu szypułkowego
 • na miano pomnika przyrody zasługuje kilka drzew: m.in. dąb szypułkowy (Quercus robur) rosnący przy ul.Skrajnej 3 na wprost salonu Harley-Davidson, platan klonolistny (Platanus x hispanica), kłęk kanadyjski (Gymnocladus dioicus) oraz wiązowiec zachodni (Celis occidentalis)
 • Warto też wspomnieć o znajdującym się tu żeńskim okazie miłorzębu (Ginkgo biloba L.). Osnówki nasion mają nieprzyjemny zapach, przypominający zjełczałe jajko. Z tego też względu okaz żeński nie jest stosowany w nasadzeniach na terenach zieleni miejskiej. Miłorząb już sam w sobie jako gatunek długowieczny (dożywający nawet 4 000 lat) endemiczny i reliktowy o przepięknie przebarwiających się (na żółto) jesienią liściach, wart jest zastosowania w parkach. Dobrze znosi małe napowietrzenie gleby, duża odporność na suszę glebową, zasolenie, mrozy, odporność na choroby i szkodniki oraz stosunkowo powolny wzrost czynią z niego dobre drzewo do nasadzeń w zieleni przyulicznej

Fot.6-7 Dąb szypułkowy – stary okaz o obwodzie powyżej 380cm, kwalifikującym go na kandydata na pomnik przyrody

 

 

 

 

 • Niestety, niektóre piękne drzewa takie jak dorodne buki rosnące nie daleko rzeki Slęza, zaatakowane są przez jednego z największych grzybów hubowatych, wachlarzowca olbrzymiego (Meripilus giganteus Pers.). Jest to typowy grzyb parkowy ze względu na swoje upodobanie do występowania w środowiskach antropogenicznych
 • znajduje się tu nowy plac zabaw dla dzieci. Wykonany z drewna akacjowego bardzo dobrze wpisuje się w charakter parku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.8-11 Plac zabaw dla dzieci

 • częścią integralną placu zabaw jest tunel z  wierzby wiciowej oraz górka obłożona sztuczną trawą – ulubione miejsce raczkujących maluchów

             Fot.12 Tunel z wierzby

 • Dawny amfiteatr

Fot.13 Amfiteatr

 • rozległe atrakcyjne polany

             Fot.14 Polany

 • aktualna rabata w kształcie koła pasuje mi do lokalizacji znajdującego się tu kiedyś basenu. W dniu dzisiejszym mamy tu koło z barwnymi nasadzeniami zachowującymi atrakcyjność przez cały rok. W jego pobliżu znajdują się ławeczki wypoczynkowe, pozwalające nie tylko na odpoczynek w cieniu drzew ale również oglądanie ciekawych zestawień kolorystycznych drzew i krzewów: na zdj.m.in. Prunus cerasifera ‚Pissardii’ przepięknie łączące się z czerwienią Berberys Thunberga ‚Atropurpurea’ oraz Rosa prawdopodobnie w odm.’Pink Spray’ – widoczne na pierwszym planie (niestety już po terminie kwitnienia)

Fot 15 Kolista rabata

 

 

 

 

 

 

 

https://fotopolska.eu/Wroclaw/b9194,Park_Klecinski.html?f=75949-foto

Brak możliwości komentowania