Koncepcja zagospodarowania terenu – Avicenny

Koncepcja zagospodarowania terenu przy biurowcu firmy TRANSLAWYERS ul.Avicenny

Wspólnie z architektem Arkadiuszem Sumisławskim oraz architektem i konsultantem Feng-Shui Howard’em Choy (głównymi projektantami biurowca), pracowaliśmy nad koncepcją zagospodarowania terenu przy planowanej inwestycji związanej z wybudowaniem nowej siedziby firmy TransLawyres, przy ul. Avicenny we Wrocławiu.

Teren o powierzchni około 3,6ha oddalony 6,5km w linii prostej od centrum Wrocławia. Od północy graniczy z terenem będącym aktualnie, tak samo jak teren opracowania, porośniętym głównie trawą oraz krzewami. Od zachodu graniczy z rzeką Oporówką od wschodu od ulicy Avicenny dzieli go pas zieleni zaś od południa graniczy z terenem na którym w niedługim czasie powstanie kolejna inwestycja (proporcje poszczególnych budynków widać na załączonej poniżej makiecie – dzieło pana Arkadiusza Sumisławskiego i jego zespołu).

Główny budynek – siedziba firmy TransLawyers (mających aktualnie swoja siedzibę przy ul.Chabrowej 4, Wysoka) zlokalizowany został we wschodniej części terenu opracowania, z wejściem skierowanym na skrzyżowanie ulic (pdn.-wsch.). Zagospodarowanie strefy wejściowej ma  intuicyjnie zapraszać i kierować do atrium (dziedzińca wewnętrznego) oraz wejścia głównego do budynku w którym skupiona jest recepcja oraz biuro właściciela firmy.

MAKIETA ukazująca skalę i proporcje obszaru opracowania względem terenów przyległych i planowanych w tym obszarze inwestycji
Ukształtowanie terenu:
Aktualne ukształtowanie terenu można uznać za mieszczące się w definicji PŁASKIE.
Teren zostanie jednak sztucznie ukształtowany w taki sposób, aby główny budynek znajdował się na lekkim wzniesieniu. Parking po wschodniej stronie będzie terenem wyrównanym, z rampą pozwalająca na zjazd do parkingu podziemnego zlokalizowanego pod dziedzińcem wewnętrznym. Przy zachodniej granicy znajdować się będzie budynek gospodarczy, ukryty pod górką, która służyć będzie za miejsce wypoczynku i zabaw dzieci (uczęszczających do zaprojektowanego w zach.części budynku przedszkola). Spadki terenu zostaną tak poprowadzone aby zasilały utworzone w tej części wgłębienie przeznaczone na staw ze strefą oczyszczania wody.

MAPA PRZYRODNICZA PrtSc SIP Wrocławski

Analizowany obszar:
–  nie jest wpisany do rejestru zabytków,
– nie jest stanowiskiem archeologicznym
– nie występują na nim cenne przyrodniczo gatunki drzew

Wytyczne:
– główną myślą przewodnią jest zaprojektowanie całości w jak najbardziej naturalistycznym stylu z użyciem gatunków rodzimych w tym owocujących
– atrakcyjność terenu o każdej porze roku
– punkty i otwarcia widokowe
– miejsca zaciszne (intymne)
– łąki kwietne,  nawierzchnie trawiaste jako otwarte przestrzenie ,ale też miejsca dzikie ‚ukryte’

SZKIC KONCEPCYJNY TERENU
Wersja 1

– staw z kaskadą wodną oraz zagłębioną w wodzie platformą widokowo-wypoczynkową
– plaża żwirowa
– łąka kwietna z wykoszonymi ścieżkami oraz zacisznymi miejscami na rozłożenie koca i wypoczynku pośród zapachu kwiatów
– zaciszne miejsca wokół stawu w których nie jest się widocznym, ale z których można przyglądać się głównym punktom założenia
– alejka biegnąca wokół całego terenu służąca m.in. rowerzystom i osobom lubiącym dłuższe spacery
– zaakcentowane wejście główne
– plac zabaw z podziałem na dzieci starsze i młodsze
– dziedziniec wewnętrzny z płaskim oczkiem wodnym, odbijającym część budynku z logo (tam gdzie znajduje się sekretariat oraz biuro właściciela firmy)

Wersja 2

– nakładka z propozycją nasadzeń drzew,
–  trasami spacerowymi,
– rodzajem nawierzchni,
– głównymi punktami widokowymi

– żywopłoty z cisa jako motyw kształtujący przestrzeń / przewodni i dominujący
– przekroje terenu
– propozycje na zagospodarowanie dziedzińca wewnętrznego
– staw, kaskada wodna, plaża żwirowa, łąka kwietna
– otwarte przestrzenie trawiaste

 

Brak możliwości komentowania